Смотреть видео онлайн

เสวนาวิชาการเพื่อถ่ายทอดความรู้จากคนรุ่นก่อนสู่คนรุ่นใหม่ (เวชกรรมแผนไทย)

   
- HD качество

Найдено 28 видео
เสวนาวิชาการเพื่อถ่ายทอดความรู้จากคนรุ่นก่อนสู่คนรุ่นใหม่ (เวชกรรมแผนไทย)
Загружено 25 июля 2017
วันที่ 25 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุม 1 อาคาร 1 ชั้น 1 กรมการแพทย์แผน...

เสวนาวิชาการเพื่อถ่ายทอดความรู้จากคนรุ่นก่อนสู่คนรุ่นใหม่ (ผดุงครรภ์แผนไทย)
Загружено 25 июля 2017
วันที่ 25 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุม 1 อาคาร 1 ชั้น 1 กรมการแพทย์แผน...

เสวนาวิชาการเพื่อถ่ายทอดความรู้จากคนรุ่นก่อนสู่คนรุ่นใหม่(เภสัชกรรมแผนไทย)
Загружено 1 августа 2017
วันที่ 26 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุม 2 อาคาร 1 ชั้น 2 กรมการแพทย์แผน...

เสวนาวิชาการเพื่อถ่ายทอดความรู้จากคนรุ่นก่อนสู่คนรุ่นใหม่(นวดไทย)
Загружено 1 августа 2017
วันที่ 26 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุม 2 อาคาร 1 ชั้น 2 กรมการแพทย์แผน...

เสวนาวิชาการ ยาไหนไหน หรือจะสู้ยาหอมไทย
Загружено 9 августа 2016
วันที่ 8 สิงหาคม 2559 เสวนาวิชาการ ยาไหนไหน หรือจะสู้ยาหอมไทย - ทฤษฎีการแพท...

เสวนาวิชาการ เรื่อง “ชุมชนนักปฏิบัติ สู่การจัดการความรู้ ในศตวรรษที่ 21”
Загружено 25 февраля 2016
เสวนาวิชาการ เรื่อง “ชุมชนนักปฏิบัติ สู่การจัดการความรู้ ในศตวรรษที่...

"ศาสตร์พระราชา" กับการพัฒนาประเทศอย่างเป็นรูปธรรม
Загружено 18 ноября 2016
รายการ พิกัดข่าวเช้า ช่วง ศิลปวัฒนธรรม : "ศาสตร์พระราชา" กับการพัฒนาประ...

รายการ เสวนางานวิจัยเรื่อง ธุรกิจเพื่อพัฒนาสังคมตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
Загружено 12 марта 2017
เสวนางานวิจัยเรื่อง ธุรกิจเพื่อพัฒนาสังคมตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง...

อ.ณภัทร สอนแพทย์แผนไทยเขต 3 _42
Загружено 25 августа 2017
อ.ณภัทร สอนแพทย์แผนไทยเขต 3.

อ.ณภัทร สอนแพทย์แผนไทยเขต 3 _46
Загружено 25 августа 2017
อ.ณภัทร สอนแพทย์แผนไทยเขต 3.

ประวัติศาสตร์การแพทย์แผนโบราณ ฉบับที่น้อยคนนักจะรู้
Загружено 8 августа 2017
ประวัติศาสตร์การแพทย์ทีนำมาอธิบายให้ฟังนี้ อ้างอิงค์จากเอกสารราชกา...

นายขวัญชัย วงศ์นิติกร ร่วมเสวนา นโยบายด้านการส่งเสริมการจำหน่ายสินค้า OTOP ผ่านที่ทำการไปรษณีย์"
Загружено 20 мая 2013
นายขวัญชัย วงศ์นิติกร อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน และนางเธียรทิพย์ ไชยชิต...

ไขความลับของเอกภพเกี่ยวกับการหดเข้าของเวลาและระยะทาง
Загружено 26 февраля 2016
โดยศาสตราจารย์ ดร.สิทธิชัย โภไคยอุดม นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหาน...

การเสวนา เรื่อง เส้นสิบ แนวเวชปฏิบัติของแพทย์แผนไทยและหมอนวดไทย 1
Загружено 9 июня 2014

การอภิปราย เรื่อง การพัฒนาบริการการแพทย์แผนไทยฯในระบบบริการ
Загружено 7 сентября 2017

 1 2 » 

Жизнь в онлайне