Смотреть видео онлайн

เสวนาวิชาการเพื่อถ่ายทอดความรู้จากคนรุ่นก่อนสู่คนรุ่นใหม่ (เวชกรรมแผนไทย)

   
- HD качество

Найдено 22 видео
เสวนาวิชาการเพื่อถ่ายทอดความรู้จากคนรุ่นก่อนสู่คนรุ่นใหม่ (เวชกรรมแผนไทย)
Загружено 25 июля 2017
วันที่ 25 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุม 1 อาคาร 1 ชั้น 1 กรมการแพทย์แผน...

เสวนาวิชาการเพื่อถ่ายทอดความรู้จากคนรุ่นก่อนสู่คนรุ่นใหม่ (ผดุงครรภ์แผนไทย)
Загружено 25 июля 2017
วันที่ 25 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุม 1 อาคาร 1 ชั้น 1 กรมการแพทย์แผน...

เสวนาวิชาการเพื่อถ่ายทอดความรู้จากคนรุ่นก่อนสู่คนรุ่นใหม่(เภสัชกรรมแผนไทย)
Загружено 1 августа 2017
วันที่ 26 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุม 2 อาคาร 1 ชั้น 2 กรมการแพทย์แผน...

เสวนาวิชาการเพื่อถ่ายทอดความรู้จากคนรุ่นก่อนสู่คนรุ่นใหม่(นวดไทย)
Загружено 1 августа 2017
วันที่ 26 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุม 2 อาคาร 1 ชั้น 2 กรมการแพทย์แผน...

เสวนาวิชาการ เรื่อง “ชุมชนนักปฏิบัติ สู่การจัดการความรู้ ในศตวรรษที่ 21”
Загружено 25 февраля 2016
เสวนาวิชาการ เรื่อง “ชุมชนนักปฏิบัติ สู่การจัดการความรู้ ในศตวรรษที่...

รายการ เสวนางานวิจัยเรื่อง ธุรกิจเพื่อพัฒนาสังคมตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
Загружено 12 марта 2017
เสวนางานวิจัยเรื่อง ธุรกิจเพื่อพัฒนาสังคมตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง...

เสวนาวิชาการ ยาไหนไหน หรือจะสู้ยาหอมไทย
Загружено 9 августа 2016
วันที่ 8 สิงหาคม 2559 เสวนาวิชาการ ยาไหนไหน หรือจะสู้ยาหอมไทย - ทฤษฎีการแพท...

"ศาสตร์พระราชา" กับการพัฒนาประเทศอย่างเป็นรูปธรรม
Загружено 18 ноября 2016
รายการ พิกัดข่าวเช้า ช่วง ศิลปวัฒนธรรม : "ศาสตร์พระราชา" กับการพัฒนาประ...

ประวัติศาสตร์การแพทย์แผนโบราณ ฉบับที่น้อยคนนักจะรู้
Загружено 8 августа 2017
ประวัติศาสตร์การแพทย์ทีนำมาอธิบายให้ฟังนี้ อ้างอิงค์จากเอกสารราชกา...

เวชกรรมไทย 1 (สมบูรณ์)
Загружено 8 декабря 2016
อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ กชมน อินทร์บัว สมาชิกกลุ่ม นาย พัสกร เกิดแก่น...

Part 07 : การประชุม OTOP Workshop ด้านผลิตภัณฑ์ รุ่นที่ 1
Загружено 20 марта 2014
หัวข้อ : มาตรฐานผลิตภัณฑ์ วิทยากร : - วันที่ : 18 มีนาคม 2557 -----------------------------------------------...

เวชกรรมไทย 1
Загружено 11 декабря 2016

พช จัดเสวนาหมู่บ้านโอทอปท่องเที่ยว
Загружено 5 сентября 2017

การอภิปราย เรื่อง การพัฒนาบริการการแพทย์แผนไทยฯในระบบบริการ
Загружено 7 сентября 2017

การพัฒนาด้านการศึกษาด้านการแพทย์แผนไทย
Загружено 15 декабря 2016
วิดีทัศน์เปิดในการประชุมวิชาการพัฒนาการเรียนการสอนด้านการแพทย์แผน...

Жизнь в онлайне