Смотреть видео онлайн

UECFI - PPC 5 Convention March 25, 2018

   
- HD качество

Найдено 37 видео
UECFI - PPC 5 Convention March 25, 2018
Загружено 25 марта 2018
BEST VIEWED AT 720p LIVE: UECFI-STNB Tema: PAG-AAYUNO Ref: Isaias 58:6-12 Union Espiritista Cristiana de Filipinas, Incorporada Region 7-A ...

UECFI-PPC 5 Convention - February 25, 2018
Загружено 25 февраля 2018
BEST VIEWED AT 720p LIVE: UECFI-STNB Tema: Ang Mabuting Samaritano Ref: I Corinto 13:1-7 Union Espiritista Cristiana de Filipinas, Incorporada Region ...

UECFI-PPC 5 March 26, 2017
Загружено 26 марта 2017
BEST VIEWED AT 720p LIVE: UECFI-Sibul Tagumpe Ning Bie PAKSA: ANG FILOSOPIA NG KABATAANG MAYAMAN REF: Lucas 18:18-25 Union Espiritista ...

UECFI - PPC 5 - April 29, 2018
Загружено 29 апреля 2018
BEST VIEWED AT 720p LIVE: UECFI-STNB Tema: Dinadalisay ng Dios ang Kanyang Manggagawa Ref: 1 Pedro 4:12-14 , Kawikaan 17:3 Union Espiritista ...

UECFI-PPC 5 - November 26,2017
Загружено 26 ноября 2017
BEST VIEWED AT 720p LIVE: UECFI-STNB Tema: Labanan ang Kamangmangan at Panatismo Ref: Kawikaan 2:1-10 Union Espiritista Cristiana de Filipinas, ...

UECFI-PPC 5 -"Paskong Handog" - December 17,2017
Загружено 17 декабря 2017
BEST VIEWED AT 720p LIVE: UECFI-STNB Tema: Ang Paghahanda sa Pagdating ng Manunubos Ref: Mateo 1:1 Union Espiritista Cristiana de Filipinas, ...

UECFI-PPC 5 Convention - October 29,2017
Загружено 29 октября 2017
BEST VIEWED AT 720p LIVE: UECFI-STNB Tema: Ang Paghihiwalay ng Espititu at Katawang Laman. Ref: Ecclesiastes 12:6-7 Union Espiritista Cristiana de ...

UECFI - STNB March 18, 2018
Загружено 18 марта 2018
BEST VIEWED AT 720p LIVE: UECFI-STNB Tema: Ang Pitong Huling Salita ng Diyos Ref: Lucas 23:34,43, Marcos 15:34 , Lucas 23:46 , Juan 19:26 , Juan ...

UECFI-PPC 5 Convention January 26, 2020
Загружено 26 января 2020
BEST VIEWED AT 720p TEMA: "Paglikha ng Diyos sa Kalikasan at Espiritu" REF: Genesis 1:7-26 2 Pedro 3:8 Union Espiritista Cristiana de Filipinas, ...

UECFI-STNB - February 4, 2018
Загружено 4 февраля 2018
BEST VIEWED AT 720p LIVE: UECFI-STNB Tema: Ang Tunay na Pag-ibig Ref: I Corinto 13:1-7 Union Espiritista Cristiana de Filipinas, Incorporada Region 7-A ...

UECFI - STNB March 11, 2018
Загружено 11 марта 2018
BEST VIEWED AT 720p LIVE: UECFI-STNB Tema: Ang behikulo ng Espiritu tungo sa Pagkasulong. Ref: Genesis 2:7, 3:19 Union Espiritista Cristiana de ...

UECFI - STNB March 4, 2018
Загружено 4 марта 2018
BEST VIEWED AT 720p LIVE: UECFI-STNB Tema: Hindi Tayo Taga Sanlibutan Ref: San Juan 17:16 Union Espiritista Cristiana de Filipinas, Incorporada Region ...

UECFI-PPC 5 Convention - May 26, 2019
Загружено 26 мая 2019
BEST VIEWED AT 720p LIVE: UECFI-Sibul Tagumpe Ning Bie Union Espiritista Cristiana de Filipinas, Incorporada Region 7-A Pampanga Provincial Committee ...

UECFI-PPC 5 Convention January 29, 2017
Загружено 1 февраля 2017
BEST VIEWED AT 720p LIVE: UECFI-PPC 5 Convention Tema: Ang Bunga Ng Pagbabago ay Kalwalhatian at Kapayapaan Ref: (Santiago 3:16-21) Union ...

UECFI - STNB April 1, 2018
Загружено 8 апреля 2018
BEST VIEWED AT 720p LIVE: UECFI-STNB Tema: Ange hindi ko gusto ang siyang nagagawa ko Ref: Roma 7:15 Union Espiritista Cristiana de Filipinas, ...

 1 2 » 

Жизнь в онлайне