Смотреть видео онлайн

Sự tích Đức Phật Di Lặc - Truyện Tích Phật Giáo

   
- HD качество

Truyện Tích Phật Giáo - Sự tích Đức Phật Di Lặc - Đức Di Lặc là một vị Phật thứ năm trong Hiền kiếp (Bốn vị Phật trong Hiền kiếp đã ra đời, kể ra sau đây: 1. Đức Cấu Lưu Tôn, 2. Đức Câu Na Hàm, 3. Đức Ca Diếp, 4. Đức Thích Ca Mâu Ni) để nối ngôi Phật Thích Ca, ra đời mà giáo hóa chúng sanh. Nhưng số kiếp chưa đến, Ngài còn ở trên cung Trời Đâu Suất, thường hay hóa thân trong mười phương thế giới mà thuyết pháp độ sanh. Khi Ngài ứng tích tại Song Lâm, thì tên của Ngài là: Phó Đại Sĩ, và lúc Ngài hóa thân ở Nhạc lâm, thì hiệu của Ngài là: Bố Đại Hòa Thượng. Xem thêm nhiều video hay khác tại đây trên Kênh Tin Nổi Bật https://

Вы смотрели видео онлайн по поисковой фразе Sự tích Đức Phật Di Lặc - Truyện Tích Phật Giáo. Если найденное видео онлайн Sự tích Đức Phật Di Lặc - Truyện Tích Phật Giáo Вам понравилось и Вы удовлетворили свои потребности киномана, можете поделиться впечатлениями ниже...

Жизнь в онлайне