Смотреть видео онлайн

Furkan Suresi 30. Ayeti Kerime Meal ve Tefsir İMAM İSKENDER ALİ MİHR

   
- HD качество

Furkan Suresi 30 Ve kâler resûlu yâ rabbi inne kavmîttehazû hâzâl kur’âne mehcûrâ(mehcûran). Ve resûl: “Ey Rabbim! Muhakkak ki benim kavmim, bu Kur’ân’dan ayrıldı (Kur’ân’ı terketti).” dedi. 1. ve kâle : ve dedi 2. er resûlu : resûl 3. yâ rabbi : ey Rabbim 4. inne : muhakkak 5. kavmî : benim kavmim 6. ittehazû : edindiler 7. hâzâ : bu 8. el kur'âne : Kur'ân 9. mehcûran : ayrılmış, uzaklaşılmış, terkedilmiş olan AÇIKLAMA Bismillâhirrahmânirrahîm Bu Resûl, Peygamber Efendimiz (S.A.V) olamaz. Çünkü Peygamber Efendimiz (S.A.V) devrinde, sahâbe Kur'ân-ı terk etmemiştir. Kur'ân'a dört elle sarılmışlardır. Allahû Tealâ diyor ki: 3/ÂLİ İMRÂN-119: Hâ entum ulâi tuhıbbûnehum ve lâ yuhıbbûnekum ve tu’minûne bil kitâbi kullihi, ve izâ lekûkum kâlû âmennâ, ve izâ halev addû aleykumul enâmile minel gayz(gayzi), kul mûtû bi gayzikum, innallâhe alîmun bi zâtis sudûr(sudûri). İşte siz (mü'minler) böylesiniz, siz onları seversiniz ve onlar sizi sevmezler ve siz kitabın tamamına îmân edersiniz. Ve sizinle karşılaşınca “Biz îmân ettik.” dediler, yalnız kaldıkları zaman, size karşı öfkelerinden parmak uçlarını ısırdılar. De ki: “Öfkenizden ölün.” Muhakkak ki Allah, sinelerde olanı en iyi bilendir. Demek ki sahâbe Kur'ân'dan sapmamış, tam aksine Kur'ân'ın bütününe tâbî olmuşlardır. Peygamber Efendimiz (S.A.V)'in kavmi Kur'ân'ı terk etmediler. Zaten Kur'ân onların zamanında indirildi. Kur'ân'ın terk edilmesi Peygamber Efendimiz (S.A.V) devrinde olamaz. Çünkü hayatının son 23 senesi, kendisine Kur'ân indirilmekle geçti. Kur'ân tamamlandığı zaman da rahmetli oldu. Öyleyse aradan yüzlerce sene geçmesi lâzım ki; seneler sonra bir Resûl: “Ey Rabbim! Benim kavmim Kur'ân'ı terk etti.” diyebilsin. O resûl, bu devirdeki Resûl'dür (Mehdi Resûl'dür). Her devirde huzur namazının imamı mutlaka vardır. Ve bu devir, Kur'ân'ın terkedildiğinin O'nun tarafından herkese ispat edildiği devirdir. Asr-ı hidayettir. Bu sebeple bu Resûl bu devirde Huzur Namazı'nın İmamı olan ve hidayete erdiren Mehdi Resûl'dür. Kur'ân 7 safha içerir: Allah'a ulaşmayı dilemek. 3. basamak, 1. safha. 12 ihsanla Allah'ın gösterdiği irşad makamına ulaşıp tâbî olmak. 14. basamak, 2. safha. Ruhun, nefs tezkiyesine paralel olarak 7 gök katını aşarak Allah'a ulaşıp teslim olması. 21. basamak 3. safha. Nefsin %80'den daha fazla arınması ve fizik vücudun Allah'a teslim olması. Fizik vücudun Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren ve yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir duruma gelmesi. 25. basamak 4. safha. Nefsin Allah'a teslim olması. 26. basamak 5. safha. İrşad olması. 27. basamak 6. safha. Nefsin kalbinin tamamen afetlerden arındıktan sonra 19 mertebe müzeyyen olarak, iradenin de Allah'a teslim olması. 28. basamak 7. safha. 7 tane kademe, 7 tane safha içerir. Bu 7 safhada 4 teslim gerçekleşir. Ve bugün manzara gerçekten dehşet vericidir. Duhân, bütün dünyayı kaplamıştır. Kâinatın tek dîni olan İslâm dîni hükümferma değildir. Kur'ân'daki insanları kurtuluşa ulaştıracak olan hükümler unutturulmuştur. Şeytan bunu ne yazık ki başarmıştır. Bugün dünya üzerindeki İslâm dînini öğreten birkaç yüz üniversiteden hiçbirisi artık İslâm'ın 7 safhasından, ruhun, vechin, nefsin, iradenin Allah'a tesliminden bahsetmez olmuştur. Sadece ALLAH'IN ÜNİVERSİTESİ bunları öğretmekle vazifelidir, ancak o öğretebilir. 14 asır evvel Kur'ân indirilmişse, bütün sahâbe bu 7 safhayı yaşamışlarsa, Kur'ân'ın bütününe tâbî olmuşlarsa, 4 teslimi gerçekleştirmişlerse, irşad makamına tayin edilmişlerse ve bugün bunların hiçbirisi artık gerçekleşmiyorsa, o zaman Kur'ân gerçekten terk edilmiş değil mi? Peygamber Efendimiz (S.A.V) Nebî Resûl'dü. O'ndan sonra nebî resûl hiç gelmemiştir, gelmesi de mümkün değildir. Ama velî resûller bütün devirlerde olduğu gibi, şu anda da bütün dünyadaki bütün kavimlerin içinde mevcuttur. Ve onlardan bir tanesi, bugünün devrin imamı diyor ki: “Ey Rabbim! Muhakkak ki; benim kavmim Kur'ân'ı terk etti.” Defaatle bunu Rabbine ve herkese söylemiştir, Allah'ın o Resûl'ü...

Вы смотрели видео онлайн по поисковой фразе Furkan Suresi 30. Ayeti Kerime Meal ve Tefsir İMAM İSKENDER ALİ MİHR. Если найденное видео онлайн Furkan Suresi 30. Ayeti Kerime Meal ve Tefsir İMAM İSKENDER ALİ MİHR Вам понравилось и Вы удовлетворили свои потребности киномана, можете поделиться впечатлениями ниже...

Жизнь в онлайне